De organisatie

Onze missie
De Haardstee begeleidt mensen met een licht verstandelijke beperking en/of een autismespectrumstoornis. Daarnaast is vaak sprake van psychiatrische en/of psychosociale problematiek. Dit doen we op onze woonlocaties, met dagbesteding en bij mensen thuis. Wij zijn er voor mensen van 18 jaar en ouder. Daarbij willen we een aantrekkelijke werkgever zijn voor medewerkers in de zorg. Dit doen we door het creëren van een cultuur van betrokkenheid en samen ontwikkelen. Wij zijn specialist in begeleiden en we zijn trots op wat we met elkaar bereiken.

Onze visie
Onze begeleiding kenmerkt zich door betrokkenheid, een open houding, een praktische aanpak en aandacht voor ontwikkeling. Wij zetten ons in om onze cliënten zich naar hun eigen mogelijkheden te laten participeren in de samenleving. Vanuit onze gedrevenheid om goede ondersteuning te bieden aan kwetsbare mensen, zoeken we altijd naar kansen en mogelijkheden. We werken hierbij graag samen met andere partijen en we zijn een betrouwbare en flexibele partner. We hebben een netwerk van lokale partijen waarmee we anticiperen op vraagstukken in het leven van mensen. Wij zeggen niet snel nee! We gaan uit van mogelijkheden en kijken met lef naar de vraag van de cliënt en hoe deze te combineren met de vraag van de omgeving.

Onze kernwaarden

Betrokken
We hebben aandacht, geduld en hart voor de mensen die we begeleiden. Toewijding en professionaliteit kenmerken ons werk, maar ook samenwerking met anderen. We spelen snel en adequaat in op veranderingen. Zo bieden we begeleiding op maat.

Open
‘Open’ staat voor respect en vertrouwen. Dit uit zich in de manier waarop we mensen begeleiden en in hoe collega’s met elkaar omgaan. ‘Open’ betekent ook dat we met durf en lef nieuwe mogelijkheden zoeken om mensen verder te helpen.

Praktisch
We begeleiden mensen in hun dagelijks leven, door samen dingen te ondernemen en te helpen bij alledaagse bezigheden. Wij denken dat dit beter werkt dan alleen maar ‘praten over’. Ook binnen onze organisatie zoeken we graag praktische en concrete oplossingen en pakken we dingen samen op.

Ontwikkeling
We staan voor de ontwikkeling van de mensen die we begeleiden. Zelf zijn we ook continu in beweging. We blijven leren en nieuwe ervaringen opdoen. Zo kunnen we mensen steeds weer perspectief bieden. Samen proberen we het beste eruit te halen, uiteraard met respect voor mogelijkheden en omstandigheden.