Kerkweg - R'veen

Doelgroep Kerkweg - Roelofarendsveen
Op deze locatie wonen mensen vanaf 18 jaar met een licht verstandelijke beperking en/of een autismespectrumstoornis. Daarnaast is er vaak sprake van psychiatrische en/of psychosociale problematiek. Het is een rustige woonomgeving in een appartementencomplex voor 55 plussers; het gaat om zogeheten 'gespikkeld' wonen. Voor de een zal het begeleid wonen in Roelofarendsveen een tussenstap zijn naar zelfstandiger wonen en voor de ander kan de locatie voor lange duur een fijne woonplek zijn. Cliënten hebben een Wlz GGZ-1 tot en met GGZ-3 indicatie of een Beschermd wonen beschikking.

Lees meer