Kanaalpark

Doelgroep Kanaalpark
Kanaalpark is een 24-uursvoorziening met slaapdienst waar 23 cliënten met een licht verstandelijke beperking of een autismespectrumstoornis wonen. Daarnaast is er vaak sprake van bijkomende psychiatrische en/of psychosociale problematiek. De leeftijd varieert van 18 t/m 60 jaar. Cliënten hebben een Wlz-indicatie VG 3 tot en met VG 6 of een Wlz GGZ 1 tot en met 3 indicatie.

Lees meer